WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Przygotowujemy specjalistyczne raporty z wyceny przedsiębiorstwa w celu poznania wartości dla transakcji kupna, sprzedaży przedsiębiorstwa jak i pozyskania inwestora finansowego lub branżowego.

POZYSKIWANIE KAPITAŁU

Pozyskujemy kapitał na rozwój zarówno z instytucji bankowych jak i Funduszy Inwestycyjnych, Inwestorów Finansowych i Branżowych.

TWORZENIE BIZNES PLANÓW

Sporządzamy profesjonalne Biznes Plany dla projektów inwestycyjnych w celu oceny ich opłacalności oraz sprawowania kontroli nad przyjętą strategią rozwoju.

MISJA

Wiarygodna wycena przedsiębiorstwa uszyta na Twoją miarę.

WIZJA

Najefektywniejszy wykonawca profesjonalnych wycen przedsiębiorstw i skutecznych biznes planów przygotowywanych według międzynarodowych standardów.

Find out how much your company is worth. You can make a financial analysis. You will also receive a report on the valuation of your company created by world standards