MISJA

Wiarygodna wycena przedsiębiorstwa uszyta na Twoją miarę.

WIZJA

Najefektywniejszy wykonawca profesjonalnych wycen przedsiębiorstw i skutecznych biznes planów przygotowywanych według międzynarodowych standardów.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Każdy raport jest szyty na miarę klienta.

Wycena pokazuje jaka jest oczekiwana wartość przedsiębiorstwa rozumiana jako wartość kapitału właścicieli. Określa ona bowiem ile warte jest przedsiębiorstwo po spłaceniu wszystkich zobowiązań. Proces ustalenia wartości przedsiębiorstwa wymaga podjęcia szeregu czynności poznawczych i analizy sytuacji bieżącej i perspektyw jego rozwoju.

Wycena daje wiedzę ile warte są udziały/akcje, co jest szczególnie ważne w procesie sprzedaży lub łączenia się podmiotów jako strategiczny krok w ich rozwoju.


Wycena wartości spółki stanowi punkt odniesienia względem podejmowanych decyzji tak by w długim terminie wartość firmy systematycznie rosła, a tym samym budowała majątek właścicieli. Oszacowanie wartości firmy jest również niezbędne w przypadku rozliczeń właścicielskich, jak np. w przypadku spadków, rozwodów czy podziałów (w spółkach osobowych).


Wyniki wyceny przygotowane są w formie raportu. Przedstawione w nim są prócz szacowanej wartości, założenia przyjęte do wyceny, analiza rynku, zastosowana metodologia pracy oraz ocena ryzyk związanych z działalnością spółki. Eksperci Plus Value posiadają doświadczenie w wycenie branż: IT, portali internetowych, produkcyjnej, ubezpieczeniowej, handlu hurtowego i detalicznego, medycznej. Wyceniane spółki znajdowały się na różnym etapie rozwoju – od start-up’ów po dojrzałe przedsiębiorstwa z wieloletnią historią działalności. Ustalenie wartości firmy było sporządzone na potrzeby kupna i sprzedaży udziałów, pozyskania kapitału, przekształcenia.WYCENA MARKI


Marka jest istotnym elementem rywalizacji przedsiębiorstw prowadzących konkurencyjną działalność. Wycena marki, znaku towarowego stanowi szansę rozwoju dla przedsiębiorstwa, a dla klienta jest gwarancją jakości. Wycena marki może prowadzić do pozyskania dodatkowej gotówki dla przedsiębiorstwa, poprzez oszczędności podatkowe, zwiększenie zdolności kredytowej oraz dzięki licencjonowaniu znaków towarowych i franchisingowi.
Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia. W obrocie gospodarczym znak towarowy służy do odróżniania towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów/usług innych przedsiębiorstw.

Wycena marki ma na celu oszacowanie korzyści, jakie generowane są z tytułu posiadania rozpoznawalnej marki. Marka nadając popularność produktom/usługą wśród klientów, generuje wyższą sprzedaż i marżę dla właściciela.

Wybór konkretnej skutecznej metody wyceny uzależniony jest od jej celu, a także od oczekiwań podmiotu zlecającego wycenę. Np. gdy cel związany będzie z transakcją rynkową, istotnym elementem wyceny będą argumenty negocjacyjne, uregulowania potencjalnego kontraktu i wyniki analizy ryzyka, wyznaczające obszar potencjalnej wartości.
Wycenę wartości marki i znaku towarowego sporządzamy najczęściej przy użyciu trzech kluczowych metod:


Metoda korzyści ekonomicznych bazuje ona na oszacowaniu przyszłych korzyści (dochodów) generowanych dzięki posiadaniu marki. Dyskontowanie dochodów pozwala na uzyskanie obecnej wartości marki. Analiza powinna uwzględniać również koszty związane z utrzymaniem lub budową marki.


Metody premii cenowej (polega na porównaniu dochodów wytworzonych przez markę z dochodami, jakie można byłoby osiągnąć oferując podobny produkt, oznaczony mniej rozpoznawalną markę). Analiza musi również uwzględniać koszty utrzymywania przewagi konkurencyjnej wynikającej z posiadania marki.


Metoda opłat licencyjnych zakłada, że funkcjonowanie na rynku wymaga posługiwania się marką. W przypadku jej braku korzystanie z marki wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat licencyjnych z tego tytułu. Wartość marki wynika zatem z oszczędności związanych z brakiem potrzeby ponoszenia tych kosztów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress