MISJA

Wiarygodna wycena przedsiębiorstwa uszyta na Twoją miarę.

WIZJA

Najefektywniejszy wykonawca profesjonalnych wycen przedsiębiorstw i skutecznych biznes planów przygotowywanych według międzynarodowych standardów.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA WSPARCIEM DLA DECYDENTÓW

PLANUJESZ SPRZEDAĆ/KUPIĆ FIRMĘ LUB
ZORGANIZOWANĄ JEJ CZĘŚĆ
I CHCESZ POZNAĆ JEJ WARTOŚĆ?
PRZECZYTAJ
PRZEWODNIK
O WYCENACH PRZEDSIĘBIORSTW
DLA WŁAŚCICIELI I UDZIAŁOWCÓW

 

ISTOTA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dążenie do maksymalizacji jego
wartości w długim okresie czasu.
Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie jego wartości wyrażonej w
jednostkach pieniężnych za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz na
określony moment czasu.
Ustalona wartość jest podstawą do podejmowania przez właścicieli decyzji
strategicznych, takich jak:

 • cena transakcyjna dla strony sprzedającej lub kupującej,
 • kierunki rozwoju i inwestycji w przedsiębiorstwie,
 • poszukiwanie inwestora,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • zasadność i celowość kontynuowania działalności,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
 • przekształcenie własnościowe.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA WYNIKAJĄ Z ZASADNICZYCH FUNKCJI:

 • doradczej – dostarcza niezbędnych danych dotyczących wartości przedsiębiorstwa w związku z realizacją transakcji kapitałowych,
 • argumentacyjnej – dobór informacji wzmacniających siłę negocjacyjną stron transakcji,
 • pośredniczącej – pozwala na mediację przedziału cenowego między stronami,
 • informacyjnej – dostarcza informacji na temat pozycji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych,
 • zabezpieczającej – zabezpiecza przed sporami, w szczególności w przypadkach przesuwania udziałów pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz przed organami podatkowymi

 

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ:

 • Jaka jest wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na dany moment?
 • Jaka jest najbezpieczniejsza forma prowadzenia działalności?
 • Jaka jest wartość wzrostu przedsiębiorstwa?
 • Jaka jest wartość marki przedsiębiorstwa?
 • Jaki jest wpływ marż na wartość przedsiębiorstwa?
 • Jakie należy podjąć decyzje inwestycyjne?
 • Jakie należy podjąć kierunki rozwoju?
Pozwól aby ekspert wycenił Twoją firmę a dowiesz się ile jest warta.

 

ROLĄ WYCENY JEST USTALENIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W CELU:

 • zmiany formy prowadzenia działalności,
 • zmiany w strukturze właścicielskiej (określenie wartości pakietów przez właścicieli, nowa emisja akcji, spłata wspólnika),
 • rozliczeń wynikających z prawa rodzinnego lub spadkowego,
 • sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
 • zakupu całości lub części przedsiębiorstwa,
 • podziału przedsiębiorstwa,
 • fuzji przedsiębiorstw,
 • obiektywnego argumentowania w trakcie procesu negocjacji z inwestorem,
 • weryfikacji realnych możliwości wsparcia kapitałowego,
 • wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innego przedsiębiorstwa,
 • zmiany stosunków użytkowania ( leasing, dzierżawa),
 • rozważenia wprowadzenia spółki na GPW,
 • ustalenia wartości zabezpieczenia kredytu,
 • likwidacji przedsiębiorstwa,
 • rozważenia programu opcji menadżerskich.

 

METOD WYCEN JEST WIELE. EKSPERT DECYDUJE O WYBORZE METODY NA PODSTAWIE:

 • sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • sytuacji majątkowo-finansowej
 • zdolności do generowania dochodu,
 • struktury techniczno-organizacyjnej,
 • zaplecza kadrowego,
 • cyklu życia przedsiębiorstwa,
 • stopnia nasycenia rynku,
 • przyszłości branży,
 • barier wejścia na rynek,
 • otoczenie przedsiębiorstwa.

 

POZWÓL BY PLUS VALUE ROZWIĄZAŁ TWÓJ PROBLEM. WYCEŃ SIĘ!

Z uwagi, iż na wartość przedsiębiorstwa ma wpływ wiele czynników materialnych
i niematerialnych, które są trudne do oszacowania, niezbędne jest odpowiednie
doświadczenie i umiejętności do oszacowania najbardziej rzeczywistej wartości
przedsiębiorstwa. Niepowtarzalność każdego przedsiębiorstwa generuje potrzebę
sporządzenia wyceny stosując indywidualne podejście w celu osiągnięcia rzetelnego
i realnego wyniku.
Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż polski system prawny nie precyzuje zagadnienia
wycen, co prowadzi często do oderwania ich od rynkowych realiów, niezbędne jest
wsparcie doświadczonego eksperta, który rozwiąże Twój problem.
Aby zaoszczędzić czas, wesprzeć proces decyzyjny oraz zoptymalizować działania –
sięgnij po pomoc PLUS VALUE! Ekspert przygotuje raport z wyceny przedsiębiorstwa
uwzględniając cel i przeznaczenie sporządzanego dokumentu.

Dowiedz się więcej...

 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA WSPARCIEM DLA DECYDENTÓW

  PLANUJESZ SPRZEDAĆ/KUPIĆ FIRMĘ LUB ZORGANIZOWANĄ JEJ CZĘŚĆ I CHCESZ POZNAĆ JEJ WARTOŚĆ? PRZECZYTAJ PRZEWODNIK O WYCENACH PRZEDSIĘBIORSTW DLA WŁAŚCICIELI I UDZIAŁOWCÓW   ISTOTA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA   Istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dążenie do maksymalizacji jego wartości w długim okresie czasu. Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie jego wartości wyrażonej w jednostkach pieniężnych...

NAJNOWSZE WPISY

NAJNOWSZE KOMENTARZE

  Tagi

  Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress